Skrīnings

Skrīnings

Citoloģiskā izmeklējuma rezultāts Turpmākie izmeklējumi
A0 - Testēšana bez rezultāta Atkārto šķidruma citoloģiju pēc trīs mēnešiem:
1. ja rezultāts nolasāms, izmeklēšanas taktika atbilstoši iegūtajam rezultātam;
2. ja rezultātu nevar nolasīt, nosūta pie speciālista veikt mērķbiopsiju, izmantojot KS
A1 - Nav atrasts intraepiteliāls bojājums Turpmākie izmeklējumi nav nepieciešami
A2 - ASCUS: neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas Laboratorijā veic AR CPV noteikšanu:
1. ja pozitīvs testa rezultāts, nosūta pie speciālista veikt KS ar/bez biopsijas un par tālāko izmeklējumu taktiku lemj kolposkopijas speciālists;
2. ja negatīvs testa rezultāts, turpmākie izmeklējumi nav nepieciešami
AH - ASC-H neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas, nevar izslēgt HSIL Nosūta pie speciālista veikt mērķbiopsiju, lietojot KS:
1. ja biopsijā CIN 2/3, veic ekscīziju un pēc 6-8 mēnešiem paņem dzemdes kakla materiālu, vienlaicīgai šķidruma citoloģijas veikšanai, kā arī AR CPV noteikšanai:
1.1. ja pozitīvs testa rezultāts un/vai citoloģiski ir A2 un izteiktākas izmaiņas, veic KS ar/bez biopsijas. Par tālāko izmeklējumu taktiku lemj kolposkopijas speciālists;
1.2. ja negatīvs testa rezultāts un citoloģiski ir A1, turpmākie izmeklējumi nav nepieciešami
A3 - LSIL: viegla displāzija  Laboratorijā veic AR CPV noteikšanu:
1. ja pozitīvs testa rezultāts, nosūta pie speciālista veikt KS ar/bez biopsijas un par tālāko izmeklējumu taktiku lemj kolposkopijas speciālists;
2. ja negatīvs testa rezultāts, turpmākie izmeklējumi nav nepieciešami
A4 - HSIL: vidēja/smaga displāzija Nosūta pie speciālista veikt mērķbiopsiju, lietojot KS:
1.ja biopsijā CIN 2/3, veic ekscīziju un pēc 6-8 mēnešiem paņem dzemdes kakla materiālu, vienlaicīgai šķidruma citoloģijas veikšanai, kā arī AR CPV noteikšanai:
1.1. ja pozitīvs testa rezultāts un/vai citoloģiski ir A2 un izteiktākas izmaiņas, veic KS ar/bez biopsijas. Par tālāko izmeklējumu taktiku lemj kolposkopijas speciālists
1.2. ja negatīvs testa rezultāts un citoloģiski ir A1, turpmākie izmeklējumi nav nepieciešami
A5 - AGUS: neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas Laboratorijā veic AR CPV noteikšanu:
1. ja testa rezultāts ir negatīvs, turpmākie izmeklējumi nav nepieciešami
2. ja AR CPV testa rezultāts ir pozitīvs, nosūta pie speciālista veikt KS ar/bez biopsijas:
2.1.ja biopsijā CGIN vai CIN 2/3, veic ekscīziju un pēc 6-8 mēnešiem paņem dzemdes kakla materiālu, vienlaicīgai šķidruma citoloģijas veikšanai, kā arī AR CPV noteikšanai:
2.1.1. ja pozitīvs testa rezultāts un/vai citoloģiski ir ASCUS vai AGUS un izteiktākas izmaiņas, veic KS ar/bez biopsijas. Par tālāko izmeklējumu taktiku lemj kolposkopijas speciālists;
2.1.2. ja negatīvs testa rezultāts un citoloģiski ir A1, turpmākie izmeklējumi nav nepieciešami
A6 - Malignizācijas pazīmes Nosūta konsultācijai pie onkoloģijas ginekologa


Piezīmes
.
1. A0–A7 – citoloģiskais rezultāts no laboratorijas.
2. KS – kolposkopija.
3. AR CPV – augsta riska cilvēka papilomas vīrusi (human papilloma virus)
4. ASC-US – neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas (atypical squamous cells of unknown significance).
5. AGUS – neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas (atypical glandular cells of unknown significance).
6. CGIN – cervikālā glandulāra intraepiteliālā neoplāzija.
7. CIN 1 – viegla cervikālā intraepiteliālā neoplāzija.
8. CIN 2 – mērena cervikālā intraepiteliālā neoplāzija.
9. CIN 3 – izteikta cervikālā intraepiteliālā neoplāzija.
10. LSIL – zemas pakāpes daudzkārtaina plakana epitēla bojājums (low-grade squamous intraepithelial lesion).
11. HSIL – augstas pakāpes daudzkārtaina plakana epitēla bojājums (high-grade squamous intraepithelial lesion).

"Vadlīniju pilns teksts" (atveras pdf) "Vadlīniju pilns teksts" (atveras pdf)